صفحه اصلی >  درباره استان

معرفی و سوابق جشنواره

معرفی و سواق جشنواره:

             به منظور حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ فعالیت گروهی و کار جمعی، همچنین ایجاد بستر شکوفایی و پویایی و ارج نهادن به توانمندی و خلاقیت دانشجویان در حوزه های مختلف فعالیتهای دانشجویی، جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه پیام نور در سطح تمامی مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور در سطح کشور برگزار می گردد. این جشنواره تاکنون در شش دوره به شرح ذیل برگزار گردیده است و دوره هفتم آن نیز در سال 1396به میزبانی دانشگاه پیام نور استان هرمزگان در اردیبهشت ماه برگزار می گردد.

- اولین دوره به میزبانی دانشگاه پیام نور استان همدان در سال 1381

- دومین دوره به میزبانی دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی در سال 1385

- سومین دوره به میزبانی دانشگاه پیام نور استان اصفهان در سال 1386

- چهارمین دوره به میزبانی دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی در سال 1387

-پنجمین دوره به میزبانی دانشگاه پیام نور استان مركزي1393

-ششمين به ميزباني دانشگاه پيام نور لرستان1394

-  هفتمین دوره به میزبانی دانشگاه پیام نور هرمزگان 1396

اهداف جشنواره::

بررسی و ارزشیابی نشریات دانشجویی، ایجاد ارتباط و تبادل تجربه میان دست اندرکاران نشریات دانشجویی، رصد و آشنایی با ظرفیتها و توانمندی های نهفته در عرصه نشریات دانشجویی، ترویج و ارج نهادن به آثار مکتوب دانشجویان مراکز و واحدهای استان در زمینه های علمی، فرهنگی، اجتماعی، هنری، ادبی و سیاسی، به نمایش گذاشتن پتانسیل و ظرفیتهای دانشگاه و تقدیر از برگزیدگان و فعالان برتر این نشریات از جمله اهداف این جشنواره به شمار می آید. مخاطبین این جشنواره دانشجویان مراکز و واحدهای دانشگاههای پیام نور سراسر کشور می باشند.