صفحه اصلی >  ثبت نام در جشنواره

راهنمای ثبت نام

راهنمای ثبت نام

دانشجویان ارجمند جهت شرکت در جشنواره می بایست ابتدا از طریق سایت ثبت نام نمایند. فرم ثبت نام در 3 صفحه طراحی شده است. صفحه اول شامل مشخصات مدیر مسئول، صفحه دوم شامل مشخصات نشریه و صفحه سوم شامل انتخاب بخش یا بخشهای شرکت در جشنواره است. بعد از تایید اطلاعات، فرم کد رهگیری صادر گردیده و می بایست فرم را پرینت گرفته و از طریق مرکز/واحد دانشگاهی خود، جهت تایید به مدیر فرهنگی استان تحویل نمایند. ارسال فیزیکی 2 نسخه از نشریه ، همراه با لوح فشرده حاوی فایل نشریه به انضمام فرم تایید شده کد رهگیری ثبت نام در سایت، به منزله شرکت قطعی در جشنواره بوده و نشریه ارسالی مورد ارزیابی و داوری قرار خواهد گرفت.

آدرس : تهران، بزرگراه ارتش، مینی سیتی، میدان شهید محلاتی، خیابان نخل، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور معاونت فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی