صفحه اصلی >  آمار ثبت نام شدگان بر اساس استان
     
       
برای گروه بندی عنوان ستون را گرفته و در اینجا رها کنید
ردیفاستان تعداد ثبت نام شدگان
 
1آذربايجان شرقي131
2آذربايجان غربي112
3اردبيل93
4اصفهان334
5البرز85
6ايلام116
7بوشهر27
8تهران158
9چهارمحال و بختياري329
10خراسان جنوبي310
11خراسان رضوي911
12خراسان شمالي1712
13خوزستان3213
14زنجان014
15سمنان515
16سيستان و بلوچستان116
17فارس4017
18قزوين018
19قم1219
20كردستان520
21كرمان721
22كرمانشاه322
23كهگيلويه و بويراحمد123
24گلستان424
25گيلان325
26لرستان526
27مازندران727
28مركزي3128
29هرمزگان1929
30همدان730
31يزد231