صفحه اصلی >  آمار ثبت نام شدگان بر اساس استان
     
       
برای گروه بندی عنوان ستون را گرفته و در اینجا رها کنید
ردیفاستان تعداد ثبت نام شدگان
 
1آذربايجان شرقي11
2آذربايجان غربي92
3اردبيل23
4اصفهان124
5البرز55
6ايلام76
7بوشهر27
8تهران58
9چهارمحال و بختياري259
10خراسان جنوبي110
11خراسان رضوي211
12خراسان شمالي1412
13خوزستان2513
14زنجان014
15سمنان315
16سيستان و بلوچستان016
17فارس3117
18قزوين018
19قم819
20كردستان120
21كرمان121
22كرمانشاه322
23كهگيلويه و بويراحمد023
24گلستان424
25گيلان125
26لرستان326
27مازندران727
28مركزي1828
29هرمزگان1529
30همدان330
31يزد031